Kesäkapinan vaatimukset

Kesäkapinan vaatimukset

1. Vaadimme, että Suomen hallitus aloittaa tosiasioiden kertomisen ilmastokriisistä suomalaisille, julistamalla ilmasto- ja ympäristöhätätilan ja ryhtymällä säännölliseen valtiolliseen kriisitiedotukseen.

Pariisin sopimuksen oli määrä pysäyttää maapallon kuumeneminen 1,5 asteeseen, mutta meille ei ole puhuttu totta – menemme yli 1,5 asteen rajan todennäköisesti jo tällä vuosikymmenellä.

Ihmiskunta on jo nykyisillä päästöillä aktivoinut yhdeksän viidestätoista tunnetusta ilmastojärjestelmän keikahduspisteestä ja tämä itsessään voi jo johtaa hallitsemattoman kuumenemiskierteen laukeamiseen.

Tappava kuumuus lisääntyy nopeammin kuin odotettua. Ilmakehässä on oikeastaan jo niin paljon hiilidioksidia, että nykyisillä hiilidioksiditasoilla ei ole enää mahdollista rajata lämpenemistä alle 2,0 asteen.

Kahden ja kolmen asteen lämpenemisen välillä miljardin ihmisen asuinalueet muuttuvat Saharan kaltaiseksi äärimmäisen kuumuuden alueeksi, joka on kelvotonta ihmiselämälle, ja jokainen asteen kymmenys pahentaa tilannetta eksponentiaalisesti. Tämä voi tapahtua vuoteen 2050 mennessä.

Ennusteet osoittavat tilanteen äärettömän vakavuuden. Monilla maapallon väkirikkaimmilla alueilla ei pian voi enää elää. Vaakalaudalla on lähes kaikki, sisältäen myös valtavan riskin koko teollisen ihmissivilisaation romahduksesta.

2. Vaadimme, että Suomi lopettaa ilmaston kuumentamisen niin pian kuin mahdollista ja aikaistaa hiilineutraaliustavoitettaan vuoteen 2025.

Kansanmurhatutkijat kutsuvat ilmastokriisiä nykyjärjestelmän ja sen valtaapitävien aiheuttamaksi joukkosurmaksi. Saman aikaan Yhdysvaltain laivaston tutkijoiden mukaan ilmaston muuttaminen – ja sen tietoinen salliminen – on itsessään äärimmäistä, laajaa ja jatkuvaa väkivaltaa. Kuumentamalla ilmastoa teollistuneet maat käyvät tosiasiallisesti oikeuttamatonta sotaa kuihtuvilla maa-alueilla asuvia ihmisiä kohtaan.

Samaan aikaan Suomi ylittää nykymenolla Pariisin sopimuksen mukaisen hiilibudjettinsa neljässä vuodessa. Silti Suomen valtio aikoo jatkaa ilmaston kuumentamista vielä 14 vuoden ajan, vuoteen 2035 asti.

Energiantuotannon päästöjen rohkaisevasta vähenemisestä huolimatta hallituksen nykyinen tavoite hiilineutraaliudesta 2035 on riittämätön ja moraalisesti kestämätön.

Meidän on avattava silmämme. On Suomen valtiolta murhaan verrannollinen ihmisoikeusrikkomus jatkaa vieläkin ilmaston kuumentamista. Nykytiedon valossa olisi tietoista välinpitämättömyyttä jatkaa ilmastopäästöjä enää vuoteen 2035.

Vaikka valtaapitävät eivät tarkoita surmata politiikallaan ketään, heidän tulee jo tietää mihin ilmaston kuumentaminen johtaa. He emmekä me voi sivuuttaa tätä todellisuutta tai näytellä tietämätöntä.

Lisäpäästöt vievät kiihtyvällä tahdilla ihmiselämän edellytykset päiväntasaajan alueelta. Nopeiden ilmastotoimien välttely tarkoittaa tämän oikeudettoman väkivallan jatkumista. Meidän on lopetettava päästömme ja näytettävä muille suuripäästöisille valtioille mallia.

3. Vaadimme, että hallitus sisällyttää suomalaisten kulutusperäiset päästöt kaikkiin päästövähennystavoitteisiinsa, ja että hallitus lopettaa suomalaisten harjoittaman luonnonvarojen ylikulutuksen vuoteen 2025 mennessä.

Pelkkä teknologinen kehitys ei lopeta ilmastokriisiä ja luontokatoa. Suomalaisten valtavat kulutusperäiset päästöt (erityisesti rikkaimpien) ovat edelleen kasvussa, vaikka niitä ei Suomen vuotuisissa päästövähennyslaskelmissa oteta huomioon.

Meidän on rauhoituttava ja tehtävä kohtuudesta hyve. Suomen on laitettava ihmisten ja elonkirjon hyvinvointi etusijalle ja päästettävä ensimmäisten joukossa irti utopistisesta ikuisesta talouskasvusta. Uusin tutkimus kertoo että jatkuva talouskasvu ei ole yhteensovitettavissa 1,5 asteen maailman ja luonnonvarojen liikakulutuksesta luopumisen kanssa.

Valtiomme ja yhteiskuntamme on ymmärrettävä ihmistoiminnan rajat tällä planeetalla, ja sopeuduttava niihin. Tämä on politiikan tärkein tehtävä nyt ja seuraavan parin vuosikymmenen ajan. Vähempi ei riitä. Stabiili ilmasto ja kukoistava luonto eivät ole yksi politiikka-alue muiden joukossa. Ne mahdollistavat meille kaiken muun. Nyt nämä perustukset ovat lahonneet.

4. Vaadimme, että siirtymä hiilineutraaliin ja luonnovarojen käytön kestävälle tasolle laskevaan Suomeen tehdään keskustelevan demokratian keinoin, kansalaisia osallistaen ja parasta tutkimustietoa hyödyntäen. Hallituksen on perustettava Kansalaisfoorumi tekemään ehdotuksia nopeista ja oikeudenmukaisista päästövähennyskohteista ja luonnonsuojelutoimista. Eduskunnan on käsiteltävä foorumin ehdotukset.

Suomen kansan konsensus on selvä: 89% uskoo ilmastonmuutoksen olevan vakava ongelma, ja vain 1% uskoo, että ilmastonmuutosta ei tarvitse hillitä lainkaan. Tämä tahtotila kuitenkin jumittuu kankeaan ja etujärjestölobbauksen kuormittamaan puoluepoliittiseen järjestelmään, jossa akuutit kiireet ja päivänpolitiikka vievät tilan isommilta kysymyksiltä – vaikka poliitikot itse muuta tahtoisivatkin.

Ilmastonmuutoksesta on tiedetty jo neljäkymmentä vuotta ja riittävät toimet ovat olleet tiedossa yhtä kauan. Nyt olemme tilanteessa jossa todelliset, päästöjä riittävän nopeasti vähentävät ilmastotoimet tulevat muuttamaan meidän kaikkien elämää. Emme teeskentele ettei näin olisi.

Jos puoluepolitiikka ei pysty tekemään tilanteen edellyttämiä elintärkeitä järjestelmätason muutoksia, katsomme, että on perustettava tavallisista kansalaisista koostuva, satunnaisotannalla valittu ja tutkijoiden informoima Kansalaisfoorumi päättämään nopeista mutta sosiaalisesti oikeudenmukaisista ilmastotoimista.

Oikeudenmukainen siirtymä kunnioittaa lasten ja tulevien sukupolvien sekä muissa maissa asuvien ihmisten yhtäläistä oikeutta turvalliseen ympäristöön ja elämään. Se tarkoittaa myös suomalaisten alueellista yhdenvertaisuutta yhteisvastuullisten päästövähennyksien toteuttamista.

Esimerkit ympäri maailman todistavat, että kansalaisfoorumit ovat tehokkaita poliittisesti hankalissa tilanteissa, ja ratkovat ylivaalikautisia ongelmia. Tavalliset ihmiset ymmärtävät monimutkaista informaatiota, kykenevät puntaroimaan eri vaihtoehtoja ja tekemään harkittuja päätöksiä. Lue lisää Irlannin, Kanadan, Australian, Belgian ja Puolan kokemuksista kansalaisfoorumeista.


Vaadimme tätä kaikkea varjellaksemme luontoa ja metsiä, havupuitamme ja talviamme, jotka muuten menetämme. Vaadimme tätä kaikkea auttaaksemme globaalissa etelässä eläviä kanssaihmisiämme. Vaadimme tätä kaikkea myös omaksi itsepuolustukseksemme.