Lentoliikenteen tukemisen on loputtava / Funding air traffic needs to stop

Lentoliikenteen tukemisen on loputtava / Funding air traffic needs to stop

(In English below)

Vaatimuksemme Suomen hallitukselle:

1) Suomalaisten koti- ja ulkomaan lentojen ja Finnairin kaikki ilmastopäästöt tulee sisällyttää Suomen päästövähennystavoitteisiin.

2) Suomen lentoliikennettä ja Finnairin lentoja tulee vähentää huomattavasti.

Lentäminen on yhteiskuntiamme repivän epätasa-arvon ja luontoa hävittävän ylikulutuksen perikuva. Lentoliikenne ja sen ilmastopäästöt uhkaavat jatkaa huimaa kasvuaan. Tämä on estettävä.

Vuonna 2018 vain 11 % maailman ihmisistä lensi lentokoneella, ja eniten lentävä 1 % aiheutti puolet kaikista lentämisen hiilidioksidipäästöistä. Suomen sisällä rikkaimpien liikkumisen päästöt ovat neljä kertaa niin suuret kuin köyhimpien. Suomalaisten lennoista pääosa tehdään vapaa-ajalla ulkomaille, huvin ja elämysten vuoksi. Hyväosaiset tuhlaavat lentämällä valtavasti maailman energiaresursseja ja kuumentavat ilmastoa yhä kiihtyvissä määrin. Lentämisen tuhoista kärsivät eniten ne, jotka lentävät vähiten. Ne, joiden kodit jo huuhtoutuvat, joiden sadot jo korventuvat ilmastokriisin keskellä.

Usein lentävät rikkaat tai varsinkaan harvoin lentävät pienempituloiset ihmiset eivät ole pääsyyllisiä lentämisen aiheuttamaan ekokatastrofin kiihtymiseen. Yksilöiden lentohäpeästä tulee päästä ongelman ytimeen. Valtiot ja yritykset ovat tehneet lentämisestä keinotekoisen halpaa ja houkuttelevaa suhteessa muihin liikkumismuotoihin. Kansainvälisistä lennoista tai lentopolttoaineista ei makseta vieläkään lainkaan veroa, vaikka lentoveroa ajavan kansalaisaloitteen on allekirjoittanut yli 54 000 suomalaista. ​​Suomen valtio tuki koronaelvytyksessä Finnairia sadoilla miljoonilla ilman minkäänlaisia päästövähennysvaatimuksia. Valtionyhtiö Finnair normalisoi hupilentoja massiivisella mainonnalla ja johtaa ihmisiä harhaan lentämisen ympäristötuhoista päästölaskentatempuilla ja kompensaatiokeinottelulla. Kompensoimiseen käytettäviä​​​​​​​ hiilinieluja ei pidä tuhlata hupilentojen päästöihin, sillä nieluja tarvitaan hiilidioksidin poistamiseen ilmakehästä.

Elokapinan Ylikulutuskapinalla on kaksi vaatimusta Suomen hallitukselle: 1) kulutusperäiset päästöt tulee sisällyttää Suomen päästövähennystavoitteisiin ja 2) luonnonvarojen ja energian käyttö tulee alentaa kestävälle tasolle. Lentoliikenteen osalta vaatimukset tarkoittavat seuraavaa:

1) Suomalaisten koti- ja ulkomaan lentojen ja Finnairin kaikki ilmastopäästöt tulee sisällyttää Suomen päästövähennystavoitteisiin. Tällä hetkellä Suomen ilmastotavoitteissa huomioidaan vain kotimaanlentojen hiilidioksidipäästöt. Nämä vastaavat alle kymmenesosaa suomalaisten lentämisen kaikista hiilidioksidipäästöistä. Laskelmissa ei tällä hetkellä myöskään huomioida lentokoneiden muita ilmastoa kuumentavia päästöjä, kuten vesihyöryä, tai lentopolttoaineen valmistamisen ja kuljettamisen päästöjä. Lentäminen kuumentaa ilmastoa kaksi kertaa niin paljon kuin pelkät hiilidioksidipäästöt antavat ymmärtää. Lentoliikenteen päästöt tulee ottaa huomioon ilmastotavoitteissa rehellisesti, kokonaan ja kulutusperustaisesti.

2) Suomen lentoliikennettä ja Finnairin lentoja tulee vähentää huomattavasti. Suomalaiset lentävät henkeä kohden eniten koko maailmassa. Finnarin valtavat päästöt olivat ennen koronapandemiaa edelleen roimassa kasvussa. Tähän on tultava muutos. Koska tekninen kehitys ja kompensaatio eivät riitä, on lentoja vähennettävä tuntuvasti määrätietoisella politiikalla. Keinoja on monia. Valtion pitää lakkauttaa lentoliikenteen fossiilituet ja erityiskohtelu verotuksessa. Eduskunnan tulee säätää lentovero, ja hallituksen tulee aloittaa lentopolttoaineveron valmistelu. Hallituksen tulee edellyttää valtionyhtiö Finnairilta lentojen vähentämistä ja tiukempia päästövähennystoimia. Lentoliikenteen rahoittamisesta on siirryttävä kestävien liikkumismuotojen, kuten raideliikenteen, tukemiseen. Kaikki lyhyet lennot, jotka voidaan korvata alle 6 tunnin julkisella yhteydellä tai yöjunalla, on lopetettava. Valtionyhtiö Finnairin ei tule enää lentää lyhyitä lentoja kotimaassa tai ulkomailla.

Putinin hyökkäyssodan vuoksi lentoja on vähennettävä myös välittömillä säännöstelytoimenpiteillä. Hupilentäminen on energian ylikuluttamista, joka tukee Putinin sotarikoksia Ukrainassa. Ylenpalttinen lentäminen vaikeuttaa irtautumista Venäjän fossiilienergiasta kestävästi ja ilman, että fossiilisia polttoaineita ostetaan enemmän muilta väkivaltaisilta hallinnoilta. Pelkkä väliaikainen säännöstely ei kuitenkaan riitä vaan muutoksen tulee olla pysyvä ja rakenteellinen. Hallituksen tulee varmistaa, että lentoliikenne ei palaa takaisin kestämättömälle tasolle säännöstelyn jälkeen.  

Our demands to the Government of Finland:

1) All domestic and international flights by Finnish passengers and all of Finnair's climate emissions must be included in Finland's emission reduction targets.

2) Air traffic in general as well as the number of flights operated by Finnair need to be reduced considerably.

Air travel is the epitome of the inequality and the overconsumption that is destroying the nature. The climate emissions of air travel are expected to grow at a very fast rate. This must be prevented.

In 2018, only 11% of the world's population travelled by air, and the 1% that flew most frequently caused half of all CO2 emissions from air travel. In Finland, the traffic emissions of the wealthy were four times as big as those of the low-income population segments. Most of the air travel taken by Finnish passengers is leisure trips to international destinations for fun and thrilling experiences. The frequent fliers waste considerable energy resources and accelerate global warming. The environmental destruction caused by air travel hits those who are unable to fly the hardest – the people whose homes are already being washed away and whose crops are scorched by the heat waves.

However, the rich frequent flyers or (especially) lower-income individuals who fly rarely are not the main culprits of the ecological catastrophe caused by air travel. We must see beyond flight shaming to the core of the problem: that states and corporations have made flying artificially inexpensive and very attractive compared to other forms of transport. International flights and airplane fuels are still not taxed, even though 54,000 Finnish citizens have supported the flight tax initiative. The state of Finland has supported Finnair with hundreds of millions in coronavirus recovery packages without any requirements on cutting down the emissions. Finnair, a state-owned company, normalises leisure flights through massive advertising campaigns and misleads people on the actual environmental consequences of air travel through emission calculation tricks and compensation schemes. The carbon sinks that are used to compensate carbon emissions must not be wasted on emissions of pleasure flights as they will be needed for removing carbon dioxide from the atmosphere.

XR Finland's Overconsumption Rebellion campaign has two demands for the Government of Finland: 1) Consumption-based emissions must be included in Finland's emission reduction targets and 2) the use of natural resources and energy must be brought down to a level that is sustainable. What these demands mean for air travel is:

1) All climate emissions of air travel by Finnish passengers and flights operated by Finnair must be included in Finland's emission reduction goals. Finland's climate targets currently only take domestic flights into account. They correspond to less than 10% of all carbon dioxide emissions of air travel by Finnish consumers. The calculations also fail to account for other climate emissions by airplanes, such as water vapour, or emissions caused by the production and transportation of airplane fuels. Airplanes cause twice as much climate warming as their carbon dioxide emissions alone would indicate. The emissions caused by air travel must be taken into account in the climate coals truthfully, completely and based on actual consumption.

2) Air traffic and the number of flights operated by Finnair need to be reduced substantially. Finns are the most frequent fliers per capita in the entire world. Before the pandemic, Finnair's already massive emissions were still growing at a very fast rate. This must change. As technical development and compensation initiatives prove insufficient, the number of flights must be brought down with determined policy action. The are a number of ways to do this. The government must put an end to the fossil fuel subsidies and the special tax treatment of air traffic. The government must pass a flight tax and initiate preparations for an aviation fuel tax. The government must reduce the number of flights operated by state-owned airline Finnair and set up more stringent emission reductions. Instead of funding air travel, sustainable forms of transport, such as rail traffic, must be supported. All short-distance flights that can be replaced with an alternative transport connection of less than six hours or by night train must be ended. Finnair must no longer fly any short-distance flights in Finland or abroad.

Because of Russia'a war of aggression, air travel must be reduced using direct rationing. Leisure flights are overconsumption of energy that support Russia's war crimes in Ukraine. Excessive air travel makes it harder to break free of Russian fossil fuels in a sustainable way without buying more substitute fossil fuels from other violent regimes. These temporary controls alone, however, are not sufficient. The change must be permanent and structural. The government must ensure that the volume of air traffic does not return to the previous levels after the rationing.