Vaatimuksemme Suomen hallitukselle:

1) Suomalaisten koti- ja ulkomaan lentojen ja Finnairin kaikki ilmastopäästöt tulee sisällyttää Suomen päästövähennystavoitteisiin.

2) Suomen lentoliikennettä ja Finnairin lentoja tulee vähentää huomattavasti.

Lentäminen on yhteiskuntiamme repivän epätasa-arvon ja luontoa hävittävän ylikulutuksen perikuva. Lentoliikenne ja sen ilmastopäästöt uhkaavat jatkaa huimaa kasvuaan. Tämä on estettävä.

Vuonna 2018 vain 11 % maailman ihmisistä lensi lentokoneella, ja eniten lentävä 1 % aiheutti puolet kaikista lentämisen hiilidioksidipäästöistä. Suomen sisällä rikkaimpien liikkumisen päästöt ovat neljä kertaa niin suuret kuin köyhimpien. Suomalaisten lennoista pääosa tehdään vapaa-ajalla ulkomaille, huvin ja elämysten vuoksi. Hyväosaiset tuhlaavat lentämällä valtavasti maailman energiaresursseja ja kuumentavat ilmastoa yhä kiihtyvissä määrin. Lentämisen tuhoista kärsivät eniten ne, jotka lentävät vähiten. Ne, joiden kodit jo huuhtoutuvat, joiden sadot jo korventuvat ilmastokriisin keskellä.

Usein lentävät rikkaat tai varsinkaan harvoin lentävät pienempituloiset ihmiset eivät ole pääsyyllisiä lentämisen aiheuttamaan ekokatastrofin kiihtymiseen. Yksilöiden lentohäpeästä tulee päästä ongelman ytimeen. Valtiot ja yritykset ovat tehneet lentämisestä keinotekoisen halpaa ja houkuttelevaa suhteessa muihin liikkumismuotoihin. Kansainvälisistä lennoista tai lentopolttoaineista ei makseta vieläkään lainkaan veroa, vaikka lentoveroa ajavan kansalaisaloitteen on allekirjoittanut yli 54 000 suomalaista. ​​Suomen valtio tuki koronaelvytyksessä Finnairia sadoilla miljoonilla ilman minkäänlaisia päästövähennysvaatimuksia. Valtionyhtiö Finnair normalisoi hupilentoja massiivisella mainonnalla ja johtaa ihmisiä harhaan lentämisen ympäristötuhoista päästölaskentatempuilla ja kompensaatiokeinottelulla. Kompensoimiseen käytettäviä​​​​​​​ hiilinieluja ei pidä tuhlata hupilentojen päästöihin, sillä nieluja tarvitaan hiilidioksidin poistamiseen ilmakehästä.

Elokapinan Ylikulutuskapinalla on kaksi vaatimusta Suomen hallitukselle: 1) kulutusperäiset päästöt tulee sisällyttää Suomen päästövähennystavoitteisiin ja 2) luonnonvarojen ja energian käyttö tulee alentaa kestävälle tasolle. Lentoliikenteen osalta vaatimukset tarkoittavat seuraavaa:

1) Suomalaisten koti- ja ulkomaan lentojen ja Finnairin kaikki ilmastopäästöt tulee sisällyttää Suomen päästövähennystavoitteisiin. Tällä hetkellä Suomen ilmastotavoitteissa huomioidaan vain kotimaanlentojen hiilidioksidipäästöt. Nämä vastaavat alle kymmenesosaa suomalaisten lentämisen kaikista hiilidioksidipäästöistä. Laskelmissa ei tällä hetkellä myöskään huomioida lentokoneiden muita ilmastoa kuumentavia päästöjä, kuten vesihyöryä, tai lentopolttoaineen valmistamisen ja kuljettamisen päästöjä. Lentäminen kuumentaa ilmastoa kaksi kertaa niin paljon kuin pelkät hiilidioksidipäästöt antavat ymmärtää. Lentoliikenteen päästöt tulee ottaa huomioon ilmastotavoitteissa rehellisesti, kokonaan ja kulutusperustaisesti.

2) Suomen lentoliikennettä ja Finnairin lentoja tulee vähentää huomattavasti. Suomalaiset lentävät henkeä kohden eniten koko maailmassa. Finnarin valtavat päästöt olivat ennen koronapandemiaa edelleen roimassa kasvussa. Tähän on tultava muutos. Koska tekninen kehitys ja kompensaatio eivät riitä, on lentoja vähennettävä tuntuvasti määrätietoisella politiikalla. Keinoja on monia. Valtion pitää lakkauttaa lentoliikenteen fossiilituet ja erityiskohtelu verotuksessa. Eduskunnan tulee säätää lentovero, ja hallituksen tulee aloittaa lentopolttoaineveron valmistelu. Hallituksen tulee edellyttää valtionyhtiö Finnairilta lentojen vähentämistä ja tiukempia päästövähennystoimia. Lentoliikenteen rahoittamisesta on siirryttävä kestävien liikkumismuotojen, kuten raideliikenteen, tukemiseen. Kaikki lyhyet lennot, jotka voidaan korvata alle 6 tunnin julkisella yhteydellä tai yöjunalla, on lopetettava. Valtionyhtiö Finnairin ei tule enää lentää lyhyitä lentoja kotimaassa tai ulkomailla.

Putinin hyökkäyssodan vuoksi lentoja on vähennettävä myös välittömillä säännöstelytoimenpiteillä. Hupilentäminen on energian ylikuluttamista, joka tukee Putinin sotarikoksia Ukrainassa. Ylenpalttinen lentäminen vaikeuttaa irtautumista Venäjän fossiilienergiasta kestävästi ja ilman, että fossiilisia polttoaineita ostetaan enemmän muilta väkivaltaisilta hallinnoilta. Pelkkä väliaikainen säännöstely ei kuitenkaan riitä vaan muutoksen tulee olla pysyvä ja rakenteellinen. Hallituksen tulee varmistaa, että lentoliikenne ei palaa takaisin kestämättömälle tasolle säännöstelyn jälkeen.