Maailma on lasten – Lastenkapinassa vaadittiin luonnonvarojen käytön alentamista kestävälle tasolle / The World belongs to the children - The Children's Rebellion demanded the use of natural resources to be reduced to a sustainable level

Maailma on lasten – Lastenkapinassa vaadittiin luonnonvarojen käytön alentamista kestävälle tasolle / The World belongs to the children - The Children's Rebellion demanded the use of natural resources to be reduced to a sustainable level


(In English below)

Lauantaina 14. toukokuuta Helsingissä vietettiin karnevalistista Lastenkapinaa. Koko perheen ja kaikenikäisten tapahtuma toi iloa ja toivoa. Se vei myös viestin niille, jotka päättävät lasten asioista.

Aikamme uutiset ovat ahdistavia. Ilmastokriisi ja luontokato, sodista puhumattakaan, vaikeuttavat maapallolla myös kaikkein pienimpien elämää. Unicefin tutkimuksen mukaan jopa miljardi lasta eli lähes puolet maailman lapsista elää äärimmäisen riskin maissa - vakavien ilmasto- ja luontokriisien alueilla. Suuri syyllinen ympäristön tilan heikkenemiseen on luonnonvarojen ylikulutus.

Kaikkialla kriisit eivät tunnu välittömästi, mutta ahdistavilta uutisilta eivät säästy lapsetkaan. Siksi on tärkeää tarjota lapsille iloa, toivoa ja turvaa. Lastenkapina on mukana luomassa kulttuuria, joka nostaa kunniaan yhdessä vietetyn ajan ja lasten kuuntelemisen suorittamisen ja tavarapaljouden sijaan.

Me vanhemmat, isovanhemmat, sedät, tädit, kummit ja muut aikuiset olemme mukana pysäyttämässä luonnon kustannuksella tapahtuvaa ylikuluttavaa elämäntapaa, joka heikentää seuraavien sukupolvien mahdollisuuksia hyvään elämään. Kulutusta on kohtuullistettava. Ei vitkutella, vaan pannaan hihat heilumaan!

Lastenkapinan voimin vaadimme luonnonvarojen käytön alentamista kestävälle tasolle. Velvollisuutemme on turvata seuraaville sukupolville parempi tulevaisuus! Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen vanhan sanonnan mukaan
“Me emme peri maapalloa esi-isiltämme, vaan lainaamme sitä lapsiltamme.”

Lastenkapinan järjestivät Elokapinan 45+ -yhteisöryhmä, Aktivistimummot, Ilmastoisovanhemmat, Ilmastovanhemmat ja PAND - Taiteilijat rauhan puolesta.

(kuva Aliisa Maunula)On Saturday the 14th of May the carnivalist Children's Rebellion was held in Helsinki. The event planned for all ages and the whole family brought joy and hope. It also gave a message to those making decisions about our children's matters.

The news of our day are distressing. The climate crisis, biodiversity loss, not to even mention wars, make lives of children harder all over the world. A study done by Unicef writes that even a billion children, which means almost half of the kids in the world, live in the countries of severe risk - areas of serious climate and environmental crises. A major factor in the degradation of the environment is overconsumption.

The crises are not felt immediately everywhere, but not even children are safe from distressing news. This is way it is important to provide the children with joy, hope and safety.  The Children's Rebellion is proudly taking part in creating culture that values time spent together and listening to the children instead of an overabundance of stuff and work.

We parents, grandparents, uncles, aunts, godmothers, godfathers and other grown-ups are taking part in stopping the lifestyle based on overconsumption that is detrimental to the environment as well as to the possibilities of a good life for the next generations. We need to moderate our consumption. Let's not waste any more time, but get to doing!

The Children's Rebellion demands the use of natural resources to be reduced to a sustainable level. It is our responsibility to safeguard a better future for the next generations! As the old saying from the indigenous people of North America goes: ''We do not inherit the planet from our ancestors, but instead loan it from our children.''

The Children's Rebellion was organized by Extinction Rebellion 45+ community group, Activistgrannies, Ilmastoisovanhemmat, Climate Parents Finland and PAND - artists for peace.

(Picture taken by Aliisa Maunula)