Miksi olemme ottaneet leijonan Kesäkapinan symboliksi?

Miksi olemme ottaneet leijonan Kesäkapinan symboliksi?

Leijona on rohkeuden symboli​​​​​​. Tämä leijona on riisunut miekkansa ja pukenut kukkaseppeleen päähänsä, sillä väkivalta voitetaan vain rohkeudella ja väkivallattomuuden voimalla.

Mohandas Gandhin sanoin, väkivallattomuus on vahvojen ase.

Rohkeus ei ole sitä ettei pelota, vaan sitä, että uskaltaa toimia pelosta huolimatta. Pelkoa päin käyminen mahdollistaa meille todellisuuden kohtaamisen sellaisena kuin se on.

Rohkeutta on niin ikään omien rajojen tunnistaminen, ja oman ajoittaisen heikkouden hyväksyminen. Haavoittuvaisuus, hauraus ja keskeneräisyys ovat voimavaroja, kun kohtaamme ne itsessämme. On rohkeaa herkistyä ja rakastaa.

Väkivallattomuus on aktiivista vääryyden vastustamista, ei vain passiivista väkivallasta pidättäytymistä. Väkivallattomalla suoralla toiminnalla vastustamme valtioiden ja valtaapitävien riittämättömillä päästövähennyksillä ja luonnonsurmalla tuottamaa rakenteellista väkivaltaa, ja tuottamuksellista välinpitämättömyyttä, jotka kohdistuvat ihmiskuntaan ja koko muuhun elonkirjoon.

Leijona tarkoittaa meille sitä, että tässä maailmantilanteessa me aivan oikeasti käymme ilmasto- ja ympäristökriisin eksistentiaalista uhkaa päin ja yritämme mennä epämukavuusalueellemme. Kun teemme sen rakkaudesta ja välittämisestä käsin kaikkia asianomaisia kohtaan, voimme omina aitoina itsenämme kohdata tilanteesta vastuussa olevat ihmiset niin, että tiedämme riittävämme.

Hiljaisuus ja valheet voitetaan totuudella, pelko rohkeudella, halveksunta kunnioittamisella, vihamielisyys ystävällisyydellä, passiivisuus toiminnalla ja väkivalta väkivallattomuudella.

Tämä väkivallaton Suomileijona on myös itsenäisen asuinmaamme symboli. Tällaisena se merkitsee meille ideaalia Suomesta, jolla on uskallusta ja viisautta toimia moraalisesti, ja näyttää mallia muille suuripäästöisille valtioille. Ilmasto- ja ympäristökriisi on yhteinen, mutta meillä kouluttautuneena, vauraana ja toisaalta globaalista eriarvoisuudesta hyötyneenä valtiona, on erityinen vastuu toimia.