Sotekapina esittäytyy!

Sotekapina esittäytyy!

Elokapinan Sotekapina järjesti mielenosoituksen 6.8.2022 Helsingissä ja blokkasi venäläisomisteisen Teboilin.

Esittelemme kuusi mielenilmaukseen osallistunutta, jotka kertovat miksi.

Moi, mä oon Joni, 32-vuotias lääketieteen opiskelija. Koulutuksessa meitä opetetaan työskentelemään ja reagoimaan tieteen pohjalta. Tiede on myös yksiselitteisesti sitä mieltä, että planeetan tila on hälyttävä, ekokriisi kiihtyy. Tähän ei kuitenkaan valtaa ja tarvittavia resursseja omaavien toimesta reagoida riittävillä teoilla. Mä oon Elokapinassa, koska koen että tää on tällä hetkellä paras tapa saada faktat esille ja vaikuttaa.

Monien mielestä meidän yhteiskunnassa, tai globaalisti, tehdään jo nyt paljon ekokriisin pysäyttämiseksi. Planeettaa ei kuitenkaan kiinnosta hittoakaan mikä on meidän mielestä paljon, se ei neuvottele säästääkseen elinkelpoiset olosuhteet. Tää ei siis ole mielipidekysymys.

Välillä myös kuulen, että Elokapinan keinot on väärät. Tietääkö joku parempia? Erilaisia tapoja ympäristöpolitiikkaan vaikuttamiseksi on historiassa jo kokeiltu paljon, mutta täysin riittämättömin tuloksin. Myöskään markkinoiden toitottama teknologiaoptimismi ei ole toistaiseksi täyttänyt lupauksiaan. Nyt aikaa ei enää ole odotteluun. Lisäksi väkivallaton kansalaistottelemattomuus on todettu tehokkaaksi keinoksi vaikuttaa. (Disclaimer: Elokapinassa toimiminen ei edellytä kansalaistottelemattomuutta.)

Ja mun mielestä on kohtuullista aiheuttaa vähäistä häiriötä vaadittaessa tulevaisuutta jossa kaikkien perustarpeet on turvattu. Haluaisin elää maailmassa, jossa ei tarvitse sotia ruoasta tai juomavedestä.

Ilmastokriisi on myös maailman suurin terveyskriisi. Tänä vuonna julkaistussa hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin eli IPCC:n raportissa todetaan, että ilmastoon liittyvät sairaudet, ennenaikaiset kuolemat, aliravitsemuksen kaikki muodot sekä riskit mielenterveydelle ja hyvinvoinnille ovat lisääntymässä. Terveys onkin vahvasti riippuvaista ympäristöstä.

Talous on puolestaan alisteista elonkehälle. Nykyistä merkityksellisempi ja tyydyttävämpi elämä on saavutettavissa, vaikka aineellista kulutusta pienennetään. Mielekkään elämän ei tarvitse perustua luonnonresurssien liikakäytölle. Toisenlainen, solidaarisempi, maailma on mahdollinen, jos vain poliittista tahtoa löytyy.

Mutta tarvitsemme toimia NYT, ei huomenna tai vuonna 2030.

*************************

Olen 25-vuotias sairaalafarmaseutti Helsingistä.

Lähdin mukaan Elokapinaan, koska en enää pystynyt keksimään itselleni tekosyitä olla liittymättä. En enää pystynyt seuraamaan ihmiskunnan tuhoa tekemättä mitään. Yhteiskuntamme ylikulutus, saastuttaminen ja erityisesti meistä hyväosaisimpien vastuun välttely saa riittää.

Farmaseuttina olen sitoutunut toimimaan aina potilaan parhaaksi, parhaimman taitoni ja tietoni mukaan. Tieteentekijät ovat kertoneet maailmalle jo vuosikymmeniä ilmastokriisistä. Nyt maapallomme on kriittisessä tilassa ja hoitopäätös on tehtävä välittömästi. Ihmiskunnan tulevaisuuden määrittää lähivuosina, -kuukausina ja -päivinä tehtävät päätökset — tai niiden tekemättömyys. Maailman hallitukset eivät tee tarpeeksi rohkeita päätöksiä, ja siksi olen mukana Elokapinassa vaatimassa niitä. Jos kansalaiset eivät luo päättäjille painetta, päätöksiä ei varmasti tehdä. Tähän asti maapallon hätähuutoa ei ole kuunneltu.

Toiminta on vähintä, mitä voin tehdä. Ja nyt kun Sotekapina muodostui vain taivas on rajana, kun mietimme tapoja tuoda esiin huolemme ihmiskunnan hyvinvoinnista ja terveydestä ilmastokriisin aikana. Siksi toivon joukkoomme lisää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Jokainen on tervetullut ja jokainen on arvokas.

*************************

Olen 52-vuotias lähihoitaja Oulusta ja kahden aikuisen tyttären äiti.
Luonnon asema yhteiskuntiemme puristuksessa ja loputtoman ahneuden kohteena on surettanut mua jo lapsesta lähtien ja olen aina kokenut elämäntapamme hieman vieraaksi itselleni ja etenkin luonnosta vieraannuttavana. Huoli kotiplaneetastamme on aina ollut jotenkin läsnä. Toimintaan heräämisessä meni liian kauan aikaa, mutta nyt olen ollut Elokapinassa reilut pari vuotta. Tää on mun juttu. Tässä on sopivaa anarkiaa, on lupa tehdä mitä vaan, mikä pyrkii tuomaan huomiota ilmastonmuutokseen ja luontokatoon, on arvojen mukaista ja väkivallatonta. Vain mielikuvitus ja aikaresurssit ovat rajana tässä toiminnassa. Porukasta löytyy aina osaamista, jos oma loppuu.
Miksi Sotekapina?


Sotekapina nostaa esiin ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat erityiskysymykset ihmisten terveydelle ja sosiaalipalveluiden asiakkaille. Ne, joihin nämä vaikutukset ensimmäisenä ja eniten kohdistuvat ovat usein juuri niitä joiden ääni yhteiskunnassa on jo lähtökohtaisesti heikko. Ja aivan kuten globaalin etelän ihmisten, näiden ihmisten osuus ilmastonmuutoksen aiheuttajana on usein vähäisempi, mutta silti kokevat vaikutukset rankimmin jo nyt.
Tämä ihmeellinen planeetta tuottaa meille kaiken mitä tarvitsemme hyvään elämään ja silti kohtelemme sitä kuin kertakäyttöhyödykettä. Näinkö vähäiseksi arvotamme omamme ja toisten elämän, että olemme valmiita tuhoamaan sen edellytykset?


Haastan kaikki mukaan toimintaan yhteisen ja ainutkertaisen planeettamme puolesta. Elämä planeetallamme ei ole enää itsestäänselvyys. Se ei myöskään saa olla vain harvojen etuoikeus. Elämä tuo muassaan oikeuksia, mutta myös vastuita, se tuntuu monelta aikuiselta unohtuvan tässä pikaisen mielihyvän kulttuurissamme.

*************************

Olen 34-vuotias psykologi ja psykoterapeutti. Olen ollut huolissani ilmastonmuutoksesta niin kauan kuin muistan ja ollut mukana ilmastokriisiin liittyvissä mielenosoituksissa 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Välillä olen ollut todella pettynyt, surullinen ja ahdistunut siitä, ettei ilmastokriisiä ole saatu hillittyä, vaikka keinoja on ollut tiedossa jo vuosikymmeniä. Siitä lähtien, kun olen tullut mukaan Elokapinaan, olen kokenut myös uudenlaista toiveikkuutta. Elokapinassa parasta on se vertaistuki, mitä saa siitä, että on sellaisten ihmisten ympäröimä, jotka yhtä lailla pitävät ilmastokriisiä ja luontokatoa ihmiskunnan merkittävimpinä ongelmina ja jotka näkevät muutosten kiireellisen tarpeen. On ollut mahtavaa huomata myös, että psykologikollegoista ja muista sote-alan ammattilaisista löytyy paljon muitakin, jotka haluavat toimia näiden kysymysten ratkaisemiseksi. Osa meistä osallistuu kansalaistottelemattomuuteen, osa toimii tukijoukoissa.

Työssäni psykoterapeuttina kohtaan jonkin verran ihmisiä, jotka kärsivät ilmastokriisiin liittyvästä ahdistuksesta ja surusta. Minulle on tärkeää, että näihin tunteisiin suhtaudutaan asiaankuuluvina ja ymmärrettäviä, ei sairautena tai ylimitoitettuina reaktioina. En halua käyttää ammattitaitoani siihen, että pyrkisin ”hoitamaan pois” näitä tunteita, vaan kannustaa ihmisiä kanavoimaan vaikeitakin ympäristötunteita toimintaan. Tutkimusten mukaan ilmastoahdistukseen auttaa parhaiten toiminta. Elokapinassa mietimme toisaalta paljon myös ihmisten jaksamista ja pyrimme tukemaan sitä, että jokainen tekee sen verran kuin on kohtuullista omiin voimavaroihin nähden. Pienikin panos on tärkeä. Toivotan kaikki psykologikollegat tervetulleiksi Elopsykologeihin sekä muutkin sote-alan ammattilaiset mukaan Sote-kapinaan!

*************************

Olen 35-vuotias sosionomi. Ammatissani kiinnitetään erityistä huomiota tasa-arvoon ja yhteiskuntaluokkien väliseen kuiluun. Sekä omat kokemukseni,  että tieteelliset tosiasiat viittaavat siihen, että ilmastonmuutos ja ekokriisi iskevät lujimmin niihin ihmisryhmiin joiden psyykkiset, fyysiset ja taloudelliset voimavarat ovat heikkoimmillaan.

Ilmastonmuutos kärjistää ja kiihdyttää yhteiskuntarakenteen eroosiota ja vastakkainasettelua rikkaiden ja köyhien välillä niin globaalisesti kuin maan sisälläkin. Tämä on räjähdysherkkä asetelma, johon on pakko puuttua niin pian kuin mahdollista.

Elokapinassa minuun vetosi ruohonjuuritason demokratian ja suoran toiminnan lisäksi se, että liikkeessä ymmärretään vihreän siirtymisen ja kulutuskriittisyyden välinen yhteys. Elokapina ei erota "vihreitä asioita" muusta yhteiskunnan toiminnoista vaan näkee ongelmat kokonaisuudessaan. Ekokriisin torjumisessa tarvitaan radikaaleja muutoksia niin tuotannon, kulutuksen kuin uudelleenjaon saralla.

*************************

Olen 33-vuotias helsinkiläinen kahden pienen tytön äiti ja sosionomi.

Sosionomi pyrkii työssään lisäämään yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan hyvinvointia. Ilmastokriisi ja jatkuvaan ylikulutukseen perustuva elämäntapamme on kestämätöntä ja johtaa umpikujaan, jonka keskellä pahoinvointi, huono-osaisuus ja välinpitämättömyys kasvavat. Ilmastokriisi koskee jokaista ihmistä taustasta huolimatta, mutta siitä kärsivät eniten heikoimmassa asemassa olevat.

Hyvää elämää, turvallisuutta ja mahdollisuuksia voi olla vain elinkelpoisessa maailmassa. Elokapina ja elokapinalliset ovat tuoneet minulle toivoa siitä, että tämänhetkiseen tuhoisaan kehityskulkuun on mahdollista vaikuttaa.

*************************

Kuvat: Elokapina - Extinction Rebellion Finland / Satu Söderholm