Syyskapinan vaatimukset

Syyskapinan vaatimukset

Syyskapinassa vaadimme hallitusta julistamaan Suomeen ilmasto- ja ympäristöhätätilan. Sen myötä hallituksen on ryhdyttävä välittömästi hätätilannetta vastaaviin konkreettisiin toimiin, joilla Suomen luonnonvarojen ylikulutus ja päästöt lasketaan muutamassa vuodessa ekologisesti kestävälle tasolle.

Olemme kaduilla 29.9. alkaen 10 päivän ajan, koska suhtautumisemme ilmastokriisiin ja ylikulutukseen on muututtava. Suomalaisen yhteiskunnan on siirryttävä ekologisesti kestävään aikakauteen.

Hallitus, tarvitsemme apuanne.

Elämme keskellä akuuttia hätätilaa, jonka ylläpitoon ja pahentamiseen ihmiset Suomessa tahtomattaan osallistuvat. Kuumennamme edelleen ilmastoa ja kulutamme luonnonvaroja kolminkertaisesti liikaa.

Rajattomaan kasvuun ja kolonialismiin perustuva nykyjärjestelmä tuottaa koko ajan tuhoisampia luonnonkatastrofeja. Tänä kesänä niitä on nähty muun muuassa Belgiassa, Intiassa, Kalajoella, Kanadassa, Kiinassa, Kaliforniassa, Kreikassa, New Yorkissa, Nigeriassa, Saksassa ja Siperiassa. Äärisääilmiöiden kasvava tiheys ja voimakkuus on järkyttänyt myös ilmastotutkijat.

IPCC:n uuden raportin mukaan ilmaston lämpenemistä ei onnistuta pysäyttämään edes 1,5 asteeseen ilman välittömiä ja valtavia päästövähennyksiä. Suomen hallituksen hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 ei ole tilanteen vakavuuteen eikä Pariisin sopimuksen velvoitteisiin nähden riittävä. Suomi ylittää nykymenolla 1,5 asteen mukaisen hiilibudjettinsa noin 3 vuodessa. Tässä on valtava ristiriita.

Me Elokapinassa tiedämme, että nykyinen hallitus kykenee nykyistä paljon nopeampiin toimiin. Uskomme myös, että nykyinen hallitus pystyy perustelemaan toimien moraalisen välttämättömyyden suomalaisille.

On väärin, että Suomi hyötyy edelleen ilmaston kuumentamisesta ja luonnonvarojen liikakäytöstä, samalla kun ilmastokriisin vakavimmat seuraukset näkyvät jo nyt globaalissa etelässä. Ne näkyvät myös alkuperäiskansojen perinteisissä elämäntavoissa, vaikka nämä elämäntavat nimenomaan suojelevat ympäristöä, eivät kiihdytä ilmastokriisiä.

Ilmastorikollisena yhteiskuntana meillä on velvollisuus toimia tästä eteenpäin oikeudenmukaisesti. Kun ongelman kokoluokka lasketaan sadoissa miljoonissa ihmishengissä, olisi ymmärtämättömyyttä, vastuunpakoilua ja rasismia vedota Suomen päästöjen merkityksettömyyteen suhteessa meitä isompiin maihin – etenkin kun kulutustuotteidemme alkuperäiset valmistusmaat kärsivät ilmastokriisistä eniten.

Koska ero 1,5 ja 2,0 asteen lämpenemisen välillä on satojen miljoonien ihmisten ja lukemattomien muiden eliölajien elinolosuhteiden säilyminen tai tuhoutuminen, arvioimme, että 10 päivän protestista aiheutuva häiriö on kohtuullinen suhteessa tilanteeseen, jossa olemme.

Kohdistamme vaatimuksemme hallitukselle, emme yksilöille. Toimintamme tarkoitus ei ole hyökätä yksittäisiä autoilijoita vastaan.​​​​​​​ Olemme ilmoittaneet mielenilmauksesta poliisille ja perustelleet sen syyt. Pysäyttämällä liikenteen näytämme, että aikamme suurinta kriisiä ei voi ohittaa yhtenä asiana muiden joukossa.

Olemme kaduilla rakkaudesta ja vastuuntunnosta elämää kohtaan. Olemme aidosti pahoillamme häiriöstä.​​​​​​​

Vaatimuksemme:

Vaadimme, että Suomi nykyisen hallituksen johdolla julistaa ilmasto- ja ympäristöhätätilan.

Vaadimme, että hallitus ryhtyy hätätilan vakavuutta vastaaviin toimiin:

  • aloittamalla säännöllisen kriisitiedotuksen.
  • luomalla sitovan lainsäädännön hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2025 mennessä.
  • sisällyttämällä kaikkiin Suomen päästövähennystavoitteisiin suomalaisten kulutusperäiset päästöt, kotimaassa tuotettujen päästöjen lisäksi.
  • aloittamalla välittömästi suomalaisen yhteiskunnan ekologisen jälleenrakentamisen, joka asettaa luonnon kantokyvyn ja ihmisten globaalin hyvinvoinnin kaikessa politiikassaan ensisijaiseksi.
  • perustamalla kansalaisfoorumin tekemään ehdotuksia nopeista ja oikeudenmukaisista keinoista saavuttaa hiilineutraalius ja lopettaa ylikulutus vuoteen 2025 mennessä. Eduskunnan on käsiteltävä foorumin ehdotukset.

Mistä vaatimuksissamme on kyse?

Ilmasto- ja ympäristöhätätilavaatimuksella vaadimme tosiasioiden myöntämistä valtakunnallisella tasolla. Vaadimme sillä myös julistamisen jälkeisiä konkreettisia toimia. Suhtautumalla vakavasti ilmasto- ja ympäristöhätätilaan, otamme ensimmäisen askeleen kohti laajempaa yhteiskunnallista prosessia, jossa Suomesta tulee ekologisesti kestävä.

Osana hätätilan julistamista Elokapina vaatii, että hallitus aloittaa säännöllisen kriisitiedotuksen, joka muistuttaa tilanteen vakavuudesta päivittäin ja luo näin yhteiskunnallista tahtotilaa muuttaa kestämätöntä systeemiämme.

Vaadimme lisäksi välitöntä ekologista jälleenrakennusta, jonka myötä koko yhteiskuntamme sopeutetaan toimimaan luonnon kantokyvyn sisällä. Ekologisella jälleenrakennuksella tarkoitamme esimerkiksi seuraavia toimia:

Hallitus asettaa bruttokansantuotteen (bkt) mittaamisen tilalle toiset yhteiskunnallisen edistyksen mittarit, jotka laittavat luonnon kantokyvyn ja ihmisen hyvinvoinnin kasvupolitiikan edelle.
Hallitus lopettaa kaikki uudet investoinnit fossiilisiin polttoaineisiin sekä kaiken julkisen rahoituksen fossiilisten polttamiseen perustuvalle liiketoiminnalle.
Hallitus kytkee maataloustukien jakamisen ilmasto- ja ympäristötavoitteiden toteuttamiseen, ja samalla korottaa tukia parantaakseen viljelijöiden toimeentuloa.
Hallitus lisää julkista liikennettä voimakkaasti koko maassa, ja tekee sen käytöstä ilmaista kaikille.

Ideoihin ekologisesta jällenrakennuksesta voi tutustua myös suomalaisen Bios-tutkimusyksikön ekologisen jälleenrakennuksen ohjelman muodossa.

Elokapina vaatii myös, että hallitus laajentaa demokratiaa perustamalla Suomeen kansalaisfoorumin, joka kokoaa satunnaisotannalla valitut kansalaiset yhteen kuulemaan asiantuntija- sekä kokemustietoa. Parhaan tiedon varassa ja keskustelevan demokratian hengessä toimiva foorumi ehdottaa eduskunnalle keinoja, joilla ilmastopäästöt ja luonnonvarojen ylikulutus lopetetaan vuoteen 2025 mennessä. Tavallisille kansalaisille on annettava mahdollisuus ottaa vastuu omasta ja jälkipolviensa tulevaisuudesta.