Venäjä rahoittaa sotaa fossiilisilla polttoaineilla - valtionyhtiöt Fortum ja Neste rahoittavat sotia ja nettoavat konflikteilla

Venäjä rahoittaa sotaa fossiilisilla polttoaineilla -
valtionyhtiöt Fortum ja Neste rahoittavat sotia ja nettoavat konflikteilla

Valtionomistuksessa olevien yritysten, kuten Fortumin ja Nesteen on irtauduttava Venäjän fossiilisista heti. Putinin energiasta irtauduttaessa ei tule lisätä turpeenpolttoa ja hakkuita Suomessa tai ostaa fossiilisia polttoaineita muilta autoritaarisilta ja väkivaltaisilta hallinoilta. Sen sijaan energian ylikulutus on lopetettava.

Mielenosoituksemme puuttuu fossiiliteollisuuden suurrikollisten toimintaan, joilta kysymme: välittääkö Fortumin ja Nesteen johtoporras siitä, että he keräävät voittoja sotien ja kansanmurhien rahoittamisella?

Fortum on merkittävin suomalainen yhtiö, joka tekee tällä hetkellä kauppaa Venäjällä​​​​​​​. Lausunnossaan konsernin Venäjän-toiminnoista Fortumin toimitusjohtaja puhuu yhtiön tuottaman energian, kuten maakaasun puhtaudesta.​​​​​​​ Rauramon lausunnot ovat harhaanjohtavia: Fortumin ja sen tytäryhtiö Uniperin maakaasukaupat ovat puhtaudesta kaukana, sen sijaan Fortumin 12 voimalaitosta Venäjällä ja kaasukaupat Azerbaizanissa puhuvat puolestaan. On tehtävä selväksi, että Fortum on yritys, jonka johto tekee voittoa geopoliittisilla konflikteilla, kiihdyttää ilmastokriisiä ja miljardien ihmisten elinolosuhteiden tuhoutumista. (3) Fortum on painostettava luopumaan Venäjän fossiilienergiasta, sillä jokainen Venäjän fossiilisiin käytetty sentti rahoittaa Putinin sotatoimia Ukrainassa.

Neste (ent. Neste Oil) on tiputtanut öljyn nimestään, muttei suinkaan liiketoiminnastaan. Vuonna 2021 yhtiön suurin liikevaihdon "segmentti" olivat öljytuotteet, 7 810 miljoonaa euroa. (4)​​​​​ Kuitenkin Nesteen verkkosivut ovat täynnä kauniita sanoja vastuullisuudesta, kestävyydestä ja ihmisoikeuksista. Samana vuonna Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker ansaitsi  2 046 357,26€ ilmastokriisin kiihdyttämisestä ja geopoliittisten konfliktien rahoittamisesta. Välittääkö Nesteen johto todella ihmisoikeuksista ja vastuullisuudesta, vai käyttääkö se kauniita sanoja vain julkikuvansa kiillottamiseen ja myynnin edistämiseen? Nesteellä on edelleen yli kolme kertaa suurempi tuotantokapasiteetti fossiilisille öljytuotteille kuin uusiutuville polttoaineille. Kysymme, miten yritys, jonka päätehtävä on fossiilisten polttoaineiden jalostaminen, voi markkinoida toimintaansa kestävänä.

Neste on ilmoittanut korvaavansa Venäjältä tulevan raakaöljyn heinäkuuhun mennessä muualta tulevalla raakaöljyllä. Korvaavana vaihtoehtona mainitaan mm. Norjan brent-öljy. Neste hiljenee kuitenkin siitä, että raakaöljyn spot-markkinoilla, mistä Nestekin öljytuotteensa ostaa, pyörii raakaöljyä mm. Saudi-Arabiasta, Yhdistyneiltä Arabiemiirikunnilta ja Yhdysvalloista. Nämä valtiot rahoittavat sotatoimia Jemenissä mm. fossiilikaupalla. (5) Raakaöljyn ostaminen maailmanmarkkinoilta on Nesteeltä vain eniten huomiota saavan konfliktin kiertämistä.

Fossiilisten polttoaineiden käytön jatkaminen on sodan, väkivallan ja ympäristötuhon rahoittamista.

Energian kulutusta on vähennettävä

Fossiilisista irtautuminen ei onnistu, jos jatkamme nykyistä energian ja luonnonvarojen ylikulutusta. Suomen energian kulutus kansalaista kohden on EU:n toiseksi korkein ja materiaalinen kulutus on selvästi EU:n korkeimmalla tasolla. (6&7) On selvää, etteivät Venäjän fossiiliset polttoaineet ole korvattavissa eettisillä ratkaisuilla, jos kulutus säilyy entisellään. Energian kulutusta on vähennettävä huomattavasti kansallisella tasolla.

Energian kuluttaminen ei itsessään jakaannu tasaisesti ihmisten kesten. Teollisuus vie lähes puolet Suomen energiakulutuksesta, kun taas yksilötasolla eniten kuluttavat rikkaat ja korkeimmasta elintasosta nauttivat ihmiset (8&9). Nämä erot on otettava huomioon, kun siirrytään pois ylikuluttavan kulttuurin ihannoimisesta kohti oikeudenmukaista ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa yhteiskuntaa.

Fossiiliteollisuuden tukeminen ja ylikulutuskulttuuri ovat tulleet tiensä päähän. Kysymme yritysten johtajilta ja kaikilta kuulijoilta: onko fossiiliteollisuuden varaan rakennetun ylikulutuskulttuurin ylläpitäminen mielekästä, kun se rahoittaa suoraan autoritaarisia hallintoja, jotka polkevat ihmisoikeuksia ympäri maailmaa? Välittääkö Suomen hallitus siitä, että valtio-omisteiset yhtiöt kiihdyttävät ilmastokriisiä ja ylläpitävät sortavaa maailmanjärjestystä?

Lähteet:

1 https://energyandcleanair.org/financing-putins-war/
2 https://elokapina.fi/news/press-release/2022/04/12/hangon-satama-tiedote/
3 https://hiilivapaasuomi.fi/2022/01/09/fortum-rahoittaa-ihmisoikeusloukkauksia-azerbaidzanissa/

4 Nesteen_vuosikertomus_2021.pdf
5 War in Yemen | Global Conflict Tracker (cfr.org)
6 Energy statistics - an overview - Statistics Explained (europa.eu)

7 Material flow accounts and resource productivity - Statistics Explained (europa.eu)
8 Tilastokeskus : t01_07.xlsx (live.com)
9 Individuals’ role in focus in IPCC report, asks rich to limit consumption - Times of India (indiatimes.com)