"Vesi, joka meiltä puuttuu, lahjoitetaan UPM:lle": UPM:n uusi sellutehdas pahentaa Uruguayn akuuttia vesikriisiä

Mielenosoittaja pahvisen kyltin kansa. Kyltissä teksti: No es sequía, es saqueo.
"Se ei ole kuivuutta vaan ryöstöä"

Uruguay kärsii ennennäkemättömästä vesikriisistä. Vesivarantojen kuihtuessa 60 prosenttia uruguaylaisista saa nyt vesijohtovettä, jonka natrium- ja klooripitoisuus on liian korkea. Toukokuun 10:stä päivästä lähtien ihmiset ovat päivittäin kerääntyneet Montevideon kaduille korostaen oikeuttaan juomaveteen. Mielenosoittajat vaativat, että valtio priorisoi paikallisia monikansallisten yritysten sijaan: "Vesi, joka meiltä puuttuu - lahjoitetaan UPM:lle". Uruguayssä selluntuotanto käyttää makean veden varantoja ja kiihdyttää vesikriisiä. Selluloosan tuotanto kuluttaa vesivarantoja kymmenen kertaa enemmän, kuin mitä maassa käytetään juomaveteen yhteensä. Paikalliset tutkijat painottavat, että metsäteollisuuden tulee lopettaa eukalyptysplantaasien istuttaminen alueille, joilla veden käyttö pahentaa juomaveden pulaa.

Uruguay on julistanut juomaveden puutteen vuoksi hätätilan maan pääkaupungissa Montevideossa, lisäksi myös maan eteläisillä alueilla on vakavia puutteita juomaveden saannissa. Kyseessä on maa, jossa on yksi maailman suurimmista makean veden varannoista. Kansalaiset ovat protestoineet Uruguayn pääkaupungin kaduilla päivittäin puolustaen oikeuttaan juomaveteen. "No es sequía, Es saqueo!" "Se ei ole kuivuutta, se on ryöstöä!", kuuluu mielenosoittajien huutoja kaduilla. Itseorganisoituneet mielenosoittajat pyrkivät politisoimaan juomaveden puutteen alueella, jossa on meneillään ennennäkemätön sateeton kausi ja kuivuus. He korostavat maan intensiivisen vientipainotteisen maa- ja metsätaloussektorin osallisuutta kuivuuteen. Viime viikon ajan ihmiset ovat järjestäytyneet osoittamaan mieltä joka päivä esimerkiksi Uruguayn parlamentin, kansanterveysministeriön ja OSE:n (Kansallinen vesilaitos) edustalle. Mielenosoittajat vaativat vastauksia ja muutoksia valtiolta.

Yli 60 prosentilla maan väestöstä ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta saada juomavettä. Makean veden varantojen puutteen vuoksi, erityisesti Santa Lucian vesialtaan vesi, sisältää nykyään haitallisen paljon Rio de la Platan suolaista vettä. Tämä johtaa siihen, että Uruguayn pääkaupungin vesijohtoveden natriumpitoisuus on liian korkea. Itse kuivuus ei ole uusi ilmiö, vaan se on jatkunut jo kolmen viime vuoden ajan. Kuivuuden seuraukset ovat kuitenkin olleet tänä vuonna historiallisen vakavia. Toukokuun alusta lähtien alueiden asukkaita on kehotettu olemaan käyttämättä vesijohtovettä liian suurten natrium- ja klooripitoisuuksien vuoksi. Ihmisiä on kehotettu käyttämään pullotettua vettä ja muuttamaan kulutustottumuksissaan vähentääkseen veden käyttöä.

Monet mielenosoittajat vastustavat valtion yritystä sysätä vastuun kansalaisille. Mielenosoittajat syyttävät kriisistä makean veden varantojen voimakasta yksityistämistä ja veden luovuttamista monikansallisten yhtiöiden vapaaseen käyttöön. He vaativat valtiota arvioimaan uudelleen prioriteettejaan ja korostavat, että juomaveden puutteesta ei voida syyttää pelkästään kuivuutta vaan poliittisia valintoja ja monikansallisten yhtiöiden edessä tehtyjä myönnytyksiä.

Viime vuoden marraskuussa Montevideon Yliopiston, Universidad de la Repúblican, 12 tutkijan ryhmä varoitti, että kansallinen suvereniteetti juomaveden käytössä ja saatavuudessa vaarantuu, ja vaati laajaa analyysia koko ympäristö-, luonnon- ja tuotantojärjestelmien tilasta. Varoituksista huolimatta poliittiset päättäjät eivät ryhtyneet vaadittuihin toimenpiteisiin eivätkä rajoittaneet agribisneksen laajentumista maassa.

Yhtenä neuvonaan tutkijaryhmä kehotti ryhtymään varotoimenpiteisiin, kun harkitaan maatalouden tehostamista ja metsäkasvien lisäämistä. Erityinen riskialttiina he pitivät tuotantoa Santa Lucian alkuvesien läheisyydessä, joka tarjoaa pääkaupunkin ensisijaisen juomavesivaraston. Suomessa pääkonttoriaan pitävä monikansallinen metsäteollisuusyritys UPM on jatkuvasti kasvattanut eukalyptusviljelmiensä hehtaarimäärää maassa. UPM:n omistava plantaaseja hallinnoiva Forestal Oriental operoi plantaaseja myös departementeissa, joista Santa Lucian vesi ja näin myös pääkaupungin Montevideon juomavesi on peräisin. Myös Stora Enson ja chileläisen ARAUCO:n omistama Montes del Plata omistaa plantaaseja maassa. Tutkittua tietoa suorasta yhteydestä juuri UPM:n plantaaseista kuivuuten ei kuitenkaan vielä ole, mutta tutkijat ovat yhtä mieltä metsäteollisuuden osallisuudesta kuivuteen.

"Meidän on keskusteltava ensisijaisten metsäalueiden uudelleenluokittelusta Santa Lucían alkuvesillä. Yhtään lisähehtaaria ei tulisi sallia istutettavan alueelle. Metsittämisellä oli osuutensa kuivuuteen; on aukottomasti todistettu, että se vähentää vesistöalueen vedentuotantoa 25-40 prosenttia. On todettu, että kuivuuden aikana se vähentää [vedentuotantoa] jopa 80 prosenttia. Kaikki tutkijat eivät ole yhtä mieltä prosenttiosuuksien suuruudesta, mutta kukaan ei kiistä, etteikö se vähentäisi veden tuottoa", toteaa Universidad de la República -yliopiston apulaisprofessori Marcel Achkar, yksi manifestin takana olevista tutkijoista, kansalliselle sanomalehdelle La Diarialle.

Uruguayn laidunmailla on todettu olleen tärkeä rooli vesialtaiden puhdistamisessa, mutta tämä on uhattuna, koska selluloosan ja muiden intensiivisten maataloustuotteiden, kuten soijan, tuotantoon liittyvät jatkuvat maanvaihdokset ovat uhanneet niitä. Tutkijoiden vuonna 2019 tekemien laskelmien mukaan selluloosan tuotanto käytti kymmenen kertaa enemmän vettä kuin maassa käytetään juomavetenä yhteensä. Tämä on edelleen huomattavasti enemmän kuin naudanlihan ja soijan tuotantoon käytetty kokonaismäärä. Valtakunnallisen juomavesikriisin keskellä UPM on avannut valtakunnan suurimman sellutehtaan, joka kuluttaa noin 1,5 kuutiometriä vettä sekunnissa ilman lisäkustannuksia. Näin vedenkulutuksen odotetaan edelleen kasvavan sen jälkeen kun uusi sellutehdas aloitti toimintansa 15. huhtikuuta 2023.

Tällä hetkellä yksityisiltä yrityksiltä ei peritä maksua julkisen veden käytöstä kasteluun tai muuhun tuotantoon liittyvään käyttöön. Apulaisprofessori Carlos Santos on yhdessä muiden Universidad de la Republican tutkijoiden kanssa osoittanut, että vesi on sijoitettu Uruguayn maa- ja metsätalousyrityksille ilmaisena ympäristötukena, oli kyseessä pienviljelijä tai monikansallinen yritys.

"Vesi, joka meiltä puuttuu - lahjoitetaan UPM:lle", lukee mielenosoituksessa olevassa banderollissa ja se viestii myös suomalaisen metsäjätin aiheuttamasta närkästyksestä. Mielenosoittajat vaativat ympäristöoikeudenmukaisuutta ja että vesihuolto ymmärretään yhteiseksi perusoikeudeksi eikä yksityisten ulkomaalaisten investointien ehdoksi. Tällä hetkellä "monikansalliset tuottajat kuluttavat suurimman määrän ja laadukkainta vettä, kun taas väestö saa vettä, jossa on liikaa natriumia ja kloridia", apulaisprofessori Marcel Achkar tiivistää.

Lähteet:

https://ladiaria.com.uy/ambiente/articulo/2023/5/crisis-en-el-abastecimiento-de-agua-potable-medidas-propuestas-por-los-cientificos-que-aun-pueden-ser-escuchadas/

https://ladiaria.com.uy/ambiente/articulo/2022/12/proyecto-neptuno-asociacion-de-docentes-de-la-facultad-de-ciencias-expresa-que-no-se-cumplio-el-derecho-a-la-participacion-real-efectiva-y-vinculante/

https://www.dw.com/es/sequ%C3%ADa-deja-a-montevideo-casi-sin-agua-dulce-para-el-consumo/a-65671504

Santos, C., González, M. N. & Sanguinetti, M. (2021) El agua como subsidio ambiental del agronegocio en Uruguay.

https://www.upmpulp.com/siteassets/documents/reports/upm-forestal-oriental_annual-report-2021.pdf

https://agenciatierraviva.com.ar/crisis-del-agua-en-uruguay-mala-planificacion-territorial-extractivismo-y-derechos-humanos-vulnerados/

https://en.mercopress.com/2023/05/18/some-rains-forecasted-but-water-crisis-still-dramatic-in-uruguay

Mielenosoittajia kaupungin kadulla. Kylteissä tekstit: Agua potabla para el pueblo! No es sequía es saqueo!
Kyltit: Juomavettä ihmisille! Se ei ole kuivuutta vaan ryöstöä!
Mielenosoittaja kaupungin kadulla kyltin kanssa: "UPM seca exporta agua, no roba la vída"
Kyltti: UPM kuivattaa ja vie veden ja varastaa elämämme.